Maria är barnbibliotekarie och ansvarig för vår barnavdelning. Hon tar emot skolklasser, gör klassbesök och åker ibland med bokbussen till kommunens skolor.

Namn

Syvertsson Maria

Titel

Socialbibliotekarie

Telefon

0565-161 80

E-post

maria.syvertsson@sunne.se

Adress

Postkod: 36, 686 80 Sunne

Besöksadress

Biblioteket, Storgatan 39

Fax

0565-161 71