Toleifs arbetsuppgifter är att informera om den digitala boken internt och externt. Samt att samla och dokumentera allt som kommer in på Daisy. Han gör hembesök för visning av läsaparaterna. Det går bra att ringa till Toleif för att beställa talböcker, analoga som digitala.

Namn

Högberg Toleif

Telefon

0565-16386

E-post

toleif.hogberg@sunne.se

Adress

Postkod: 36, 686 80 Sunne

Besöksadress

Biblioteket, Storgatan 39

Mobiltelefon

070-5121091