Ulf tar emot och iordningställer ny media som kommer till biblioteket. Han är också kontaktperson för de som vill ha möjlighet till egen nedladdning av Daisy-böcker från TPB.

Namn

Adolfson Ulf

Titel

Biblioteksassistent

Telefon

0565-161 78

E-post

ulf.adolfson@sunne.se

Adress

Postkod: 36, 686 80 Sunne

Besöksadress

Biblioteket, Storgatan 39