Namn

Sundqvist Peter

Titel

Musiklärare, violin

Telefon

070-28 35 348

E-post

peter.h.sundqvist@sunne.se

Adress

7. Kulturskolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2,