Namn

Rommel Magnus

Titel

Musiklärare slagverk och trummor

Telefon

070-28 35 631

E-post

magnus.rommel@sunne.se

Adress

7. Kulturskolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2