Namn

Eld Eva-Britt

Titel

Musiklärare, trumpet, trombon och valthorn

Telefon

070-28 37 963

E-post

eva-britt.eld@sunne.se

Adress

7. Kulturskolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2,