Att följa barn och ungdomars utveckling både musikaliskt och mänskligt, tycker jag är väldigt spännande.

Jag har själv gått i musikskola och fick där vara med om mycket roligt. Träffa nya kompisar, spela orkester och åka på musikläger.För mig är den sociala biten viktig och jag undervisar därför gärna i grupp och försöker få mina elever att delta i orkester och ensemblespel. När man spelar och upplever musiken tillsammans blir det roligt. Så roligt att man inte kan vara det utan.

Jag har fått min utbildning på Ingesunds musikhögskola i Arvika och har därefter jobbat både som musiker och lärare i Sveriges avlånga land. På min fritid spelar jag i två ensembler och ger regelbundna konserter. Att få möjlighet att spela själv och fortsätta att utvecklas som musiker och människa är en viktig drivkraft för mig.

Namn

Romot Ritha

Titel

Musiklärare tvärflöjt, piano

Telefon

073-520 54 64

E-post

ritha.romot@sunne.se

Till mer information

Kulturskolan

Adress

7. Kulturskolan, 686 80 SUNNE

Besöksadress

Gamla Fryxellska skolan, Brårudsv 2

Mobiltelefon

0733-101 696