Maria Frykman, enhetschef, har det övergripande ansvaret för verksamheten och arbetar även med åtgärdstagare.

Namn

Frykman Maria

Titel

Enhetschef

Telefon

0565-162 34

E-post

maria.frykman@sunne.se

Adress

46.Ekebyvägen, 686 80 Sunne

Besöksadress

Ekebyvägen 4

Mobiltelefon

076-12 84 563