Projektledare för Värmlandsmodellen som ska hitta metoder
för att förkorta nyanländas väg till egen försörjning.

Namn

Arn Gamboa Francesca

Titel

Projektledare Värmlandsmodellen

Telefon

0565-162 35

E-post

francesca.gamboa@sunne.se

Till mer information

Arbetsmarknadsenheten, AME

Adress

Postkod: 46, 686 80 Sunne

Besöksadress

Ekebyvägen 4

Mobiltelefon

070-218 36 56