Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att planera för och genomföra Sunne kommuns arbetsmarknadspolitiska åtgärder och sysselsättning för dessa.

Namn

Arbetsmarknadsenheten AME

Telefon

0565-161 35

E-post

maria.frykman@sunne.se

Till mer information

Arbetsmarknadsenheten, AME

Adress

Postkod: 46, 686 80 Sunne

Besöksadress

Ekebyvägen 4