Huvuduppgifterna är att ge stöd åt brottsoffer, samt att fungera som hjälp och trygghet för vittnen som kallas till rättegång vid Värmlands Tingsrätt.

Brottsofferjourernas telefoncentral har öppet måndag-torsdag kl.09.00-19.00 och fredagar 09.00-16.00

Brottsofferjouren Värmland erbjuder:

  • Någon att tala med
  • Råd och stöd
  • Hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag
  • Stöd i samband med rättegång

 

Namn

Brottsofferjour Värmlands

Titel

Samtal, råd och stöd

Telefon

054-18 28 88

E-post

info@varmland.boj.se

Till mer information

Läs mer om Brottsofferjouren