Alla par kan någon gång få problem i sin relation. Ett förhållande genomgår många förändringar och i alla olika livsfaser ställs paret inför prövningar i relationen, där man kan behöva professionell hjälp för att kunna kommunicera och samarbeta

Namn

Familjesamtal Föräldrarådgivning

Titel

Familjerådgivning

Telefon

0563- 54 12 16 och 0563-54 12 26

E-post

maria.oregren@munkfors.se

Till mer information

Läs mer om familjerådgivning här