Brottsofferjouren är en ideell förening som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan du ringa och få stöd och information. Du kan vara anonym.

Namn

Brottsofferjouren 

Titel

Stöd och hjälp

Telefon

054-18 28 88

Till mer information

Till mer information om brottsofferjouren