I den här listan hittar du telefonnummer och webbadresser för samtalsstöd och rådgivning. De flesta kontakterna är nationella nummer.