Hit ringer du när du behöver hjälp med social frågor:

  • 0565 - 162 60, dagtid
    Till receptionen på individ och familjeomsorgen i Sunne
  • 112, kvällar, nätter och helger
    Till socialjouren

Namn

Individ Familjeomsorg

Titel

Hjälp, sociala frågor

Telefon

0565-16260 eller 112

Till mer information

Till mer information om individ och familjeomsorg