Ring 112 för att larma 

Räddningstjänsten

En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, utbilda, att informera och ge råd till både enskilda och företag för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Namn

Räddningstjänst Sunne kommun

Titel

Förebyggande och rådgivning

Telefon

0565-163 55 dagtid

 

Till kontaktinformation för:
Peter Bergström, räddningschef