Kvinnojouren i Sunne finns för dig som lever i en skrämmande eller otrygg relation. Vi finns för dig som har en närstående som hotar, psykar eller misshandlar dig. Det kan vara en man eller kvinna. Det kan vara din make eller livskamrat, din bror, pappa eller annan närstående.

Namn

Kvinnojouren Sunne kvinnoboende

Titel

Råd, stöd, korttidsboende

Telefon

0565-141 94

E-post

sunnekvinnoboende@gmail.com

Till mer information

Kvinnojouren

Mobiltelefon

070-271 41 94