Informationsnummer 113 13 ringer du när:

- du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Nödnumret 112 ringer du när:

- du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår, polis eller annan hjälpresurs.

Namn

113 13 Informationsnummer

Titel

Upplysningsnummer

Telefon

113 13, dygnet runt

Till mer information

Läs mer om 113 13 här

 

 

 

Båda numren kan du ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som hjälper dig på en av våra SOS-centraler.