Psykiatrisk akutmottagning 
Ring 054-61 56 03

Vid psykiatrins rådgivning tjänstgör sjuksköterskor och skötare. De ger dig råd och stöd och berättar vart du bör vända dig med dina besvär.
Mottagningen är öppen dygnet runt.

Namn

Psykiatrisk Mottagning och rådgivning

Titel

Akutmottagning

Telefon

054-61 56 03

Till mer information

Till landstingets webb för mer information

Besöksadress

Centralsjukhuset Karlstad

 

 

 

Här kan du som är i behov av psykiatrisk hjälp få telefonrådgivning dygnet runt. Du som behöver akut psykiatrisk bedömning och åtgärd kan få det hos oss.