Akuta sociala ärenden och socialjour

Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

  • Ring 160 00 eller 162 60: vardagar fram till kl 17
  • Ring 112 vid akuta situationer, övriga tider eller efter kl 17
    Begär socialjouren i Sunne så blir du vidarekopplad till vår jourtjänst.

Namn

Socialjour 

Titel

Socialjour

Telefon

Ring 112

Till mer information

Stöd och omsorg