Akut hjälp för barn och unga

Ring 054 - 61 83 00 dagtid.
Behöver du akut hjälp under kvällar, nätter och helger ska du ringa landstingets växel 054-61 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi arbetar med barn och ungdomar från 0 till 18 år, samt deras familjer.
För ungdomar från 16 till 25 år har vi ett samarbete med vuxenpsykiatrin.

Namn

Barn- och ungdomspsykiatri Värmland

Titel

054 - 61 50 00 kvällar, nätter, helger

Telefon

054 - 61 83 00 dagligen

Adress

Barn- och ungdomspsykiatrin, Centralsjukhuset, 651 85 KARLSTAD

Besöksadress

Lagergrens gata 3, Karlstad

 

 

 

Barn och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har som målsättning att känna igen, bota, lindra och förebygga psykisk sjukdom och störning hos barn och ungdomar.