Ring 112 i en nödsituation

Akut larm, SOS i en nödsituation, ring 112

Ring alltid 112 vid akut nödläge för att få hjälp vid olyckor, sjukdom, brand och pågående brott. Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår. Vid större kriser och olyckor sammankallar larmcentralen kommunens POSOM-grupp.

Namn

Akutnummer Larmlista

Telefon

112 Alarmnummer

Till mer information

Larma och söka hjälp