Begravningsombudet är en person som granskar begravningsverksamheten i en kommun.

Det är länsstyrelsen som utser begravningsombudet på förslag av bland annat kommunen. Ombudet är en person som inom en kommun ska granska begravningsverksamheten hos huvudmannen. I Sunne finns två huvudmän; Sunne Pastorat och Lysviks församling.

Att vara begravningsombud innebär att bevaka att de personer, som inte tillhör Svenska kyrkan, får sina intressen tillgodosedda. Kortfattat innebär det att se till att begravningsverksamheten sköts på ett korrekt sätt och att de som ansvarar för verksamheten, det vill säga huvudmännen, använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt, så att avgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet inom Svenska kyrkan.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • Informerar om verksamheten till dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter

Kontakt

Mer om begravningar

På webbplatsen Begravningssidan kan du hitta svar på frågor och funderingar som kan uppkomma före, under och efter en begravning.
Till Begravningssidan