Kontakta

Välkommen till Sunne kommun! Information om öppettider, telefonnummer och adresser till alla anställda hittar du här. Dessutom finns här e-tjänster, blanketter och formulär för synpunkter.

Flytta och bo i sagolika Sunne

Inflyttarservice har vi valt att kalla sidorna där vi presenterar vår kommun och ger dig information om den första kontakten inför en flytt till Sunne kommun. 

På sidorna om Inflyttarservice kan du läsa mer om ...

Hur du hittar bostad och söker jobb, kommunikation och kartor.
Här finns länkar till utbildning och barnomsorg och andra tjänster om vi erbjuder.
Berättelserna från nyinflyttade, återvändare, fritidsboende och företagare i Sunne.