Just nu blir många av våra medborgare uppringda av ett ventilationsföretag som utger sig för att rengöra fläktar.

Sunne kommun har avtal med Sunne Sotningsdistrikt AB som
sköter all sotning och besiktning. Andra aktörer är inte sanktionerade av kommunen och har ingen befogenhet att utföra sotning och ventilationskontroll i fastigheter.