Gång- och cykelbana på Torvnäs

2018-05-17

Under vecka 20-21 utförs arbete med gång- och cykelbana på Torvnäs. Under den här perioden kan det uppstå störningar i gatljuset i området.