En frivillig resursgrupp, FRG, har utbildats i kommunal krishantering. Syftet med FRG är att förstärka kommunens personalresurser i utsatta lägen för att klara uthålligheten vid en längre och större katastrof.

FRGDen frivilliga resursgruppen FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt har hänt.
I gruppen finns kompentenser från olika områden som kommunen efterfrågar och kan hjälpa till vid bland annat stora katastrofer, eftersök av försvunna, bränder och översvämningar. Övriga arbetsuppgifter som kan komma ifråga är evakueringar, information, mat och dryck, medmänniska, samtal och övrig förstärkning där behov finns.

Det finns alltid behov av förstärkning och nyrekrytering

Deltagarna i den frivilliga resursgruppen, FRG, får en 36 timmar lång utbildning och gruppledarna får dessutom utbildning och övning i ledarskap. Det finns alltid behov av förstärkning och nyrekrytering till FRG. Vill du vara med hör av dig till vår säkerhetssamordnare, se rubriken Kontakt.

Kontakt

Kim Nygren
Säkerhetssamordnare
E-post: kim.nygren@sunne.se
Tel: 0565-163 60, 070-24 01 482
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 SUNNE

Madeleine Karlsson-Svensc  tel: 0565-20132, 070-2073926

Maria Bornstedt tel: 0565-711477, 070-3256054