Här kan du skicka in din felanmälan till Sunne Fastighets AB. Observera att vid akuta ärenden eller fel som orsakar skada på egendom, fastighet och person ska du alltid ringa till vår jourtelefon 010-516 75 00.

Fastighets och störningsjour, akuta ärenden

Utryckning sker endast på akuta fel som inte kan vänta tills ordinarie arbetstid.
Vid akuta ärenden eller fel som orsakar skada på egendom, fastighet och person, ring Q-Security 010-516 75 00.
(Vardagar efter 16.00, lördag, söndag och övriga helgdagar.)

Låsöppning

  • Låsöppning på icke ordinarie arbetstid görs under förutsättning att man kan uppvisa legitimation. En kostnad på 1000 kr faktureras
  • Låsöppning på ordinarie arbetstid faktureras en kostnad på 300 kr. Uppvisande av legitimation krävs

Felanmälan i ej akuta ärenden

Vardagar gör du felanmälan på telefon 0565-179 66. Telefontid: klockan 09.30 - 11.30.

Du kan när som helst på dygnet skicka in din felanmälan via formuläret nedan eller e-posta: felanmalan@sunne.se
Registrering av inkommande ärenden sker endast under kontorstid.

Kontraktsinnehavare:*Adress:*
Våning:E-post:
Felet anmält av:*Telefon:*
Felet gäller: 

 
Vill du att vi ringer före? *


Får vi gå in med huvudnyckel? *


Finns det husdjur i bostaden? * 


Beskrivning av felet: 
 
 

Felanmäla TV/bredband?

Felanmälan som gäller bredband eller TV hänvisas till Telia som är din leverantör.
Telia support 020-240 250.
Telia felsök/felanmälan.

Fungerar din brandvarnare?

Med en fungerande brandvarnare kan du förebygga bränder. Hyresvärden har ansvaret att det finns brandvarnare i lägenheten men ansvaret för skötsel och kontroll ligger hos hyresgästen.

Kontakt

Felanmälan Sunne Fastighets AB
Felanmälan
E-post: fastighet@sunne.se
Tel: 0565 - 160 00
Besök: Brårudsallén 8
Adress: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne