Vad innebär det att få hjälp av personliga assistenter?

Syftet med personlig assistans är att du ska behålla din självständighet samt få en god livskvalitet.Tillsammans skapar du och dina assistenter ett konstruktivt samspel/samarbete som präglas av respekt och hänsyn till varandra.

Personlig assistans kan man få om man är funktionshindrad samt har betydande svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. För att beviljas assistans måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna i LSS lagen (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) samt vara under 65 år vid ansökningstillfället.

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du kommunens LSS-handläggare. Handläggaren gör en bedömning av ditt behov med stöd i LSS lagen och du får sedan ett beslut.

Assistansersättning från försäkringskassan

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka säger lagen (LASS - Lagen om assistansersättning) att du kan ansöka om personlig assistans hos försäkringskassan.
Kontakta försäkringskassan så får du hjälp att fylla i ansökan om assistensersättning. Om du sökt hjälp hos kommunen och de upptäcker att ditt behov är större än 20 timmar/vecka, kan de anmäla till Försäkringskassan att du har behov av assistensersättning. Då krävs ingen egen ansökan från dig.

Att välja assistanssamordnare

När du blivit beviljad personlig assistans kan du antingen välja en privat samordnare, ett flertal finns att välja mellan, eller så kan du välja Sunne kommun som assistansamordnare. Du kan också välja att bli egen arbetsgivare och sköta allting på egen hand.

Kontakt

Ann-Catrin Olsson
Enhetschef LSS
E-post: ann-catrin.olsson@sunne.se
Tel: 0565-164 68
Besök: Långgatan 27
Adress: Postkod: 43, 686 80 Sunne

Susanne Boström
Enhetschef LSS
E-post: susanne.bostrom@sunne.se
Tel: 0565-164 69
Besök: Långgatan 27
Adress: Postkod: 43, 686 80 Sunne