Krismottagningen finns för både kvinnor och män som behöver hjälp med svårigheter och problem i nära relationer. Hit kan du också vända dig om du är utsatt för våld eller har problem med din aggressivitet.

Problem i nära relationer

Krismottagningen vänder sig till kvinnor och män som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör de nära relationerna. Vid förändringar och kriser under livets olika skeden kan man behöva professionell hjälp.
Det kan handla om:

  • Konflikter inom familjen, svårigheter i föräldrarollen, separation eller otrohet
  • Yttre påfrestningar som arbetslöshet eller sjukdom kan också påverka relationerna med andra
  • Olösta konflikter med föräldrar och syskon under den egna barndomen kan ofta ställa till problem i de relationer man skapat som vuxen. Långvariga olösta konflikter mellan de vuxna skapar otrygghet hos barn 

Våld i nära relationer

Krismottagningen vänder sig också till dig - man eller kvinna - som har problem med aggressivitet. Om du är utsatt eller har blivit utsatt för våld, eller själv använt våld eller använder våld av något slag, är det extra viktigt att söka hjälp. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt — särskilt barn — men våldet skadar också den som använder det.

"Våld är allt användande av eller hot om fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan. "

På Krismottagningen har vi barnens behov i fokus. Barn som bevittnar våld är utsatta för våld.

Familjerådgivning och krismottagning

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors samarbetar och har huvudmottagning i Munkfors, med filial i Torsby. Det går bra att ringa och lämna ett meddelande eller sms:a oss så ringer vi upp. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt

För alla fyra kommunerna gäller en avgift för familjerådgivning och krismottagning på 150 kronor per bokat samtal. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

 

Kontakt

Familjerådgivning och krismottagning 

Besöksadress: Tallåsvägen 6A-D, Munkfors
Filial: Lasarettvägen 8, Torsby

Yvonne Nicander
yvonne1.nicander@munkfors.se
Auktoriserad familjerådgivare
tele: 0563-54 12 16 

Maria Oregren
maria.oregren@munkfors.se 
tele: 0563-54 12 26 eller
0761-387107

Gunnar Iverhagen
gunnar.iverhagen@munkfors.se
Familjerådgivare
tele: 0563-54 12 27 eller
0706-621126   

Akuta sociala ärenden och socialjour

Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

  • Ring 160 00 eller 162 60: vardagar fram till kl 17
  • Ring 112 vid akuta situationer, övriga tider eller efter kl 17