Samarbetssamtal vänder sig till Dig/Er som har samarbetssvårigheter i samband med skilsmässa och separation.

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet skall bo hos, och hur umgänget med den andra föräldern skall utformas och om hur samarbetet runt barnet skall se ut. Då kan samarbetssamtal vara ett sätt att finna en gemensam lösning. Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden, som ett alternativ till en process i domstol.  

Målet med samarbetssamtal kan exempelvis vara;

  • att barnet får tillgång till båda sina föräldrar
  • att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa
  • att barnet vid föräldrarnas skilsmässa får behålla kontakten med sin släkt och sina vänner
  • att föräldrarna själva tar ansvar för de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika påfrestande tvister

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av två socionomer och kan ske på initiativ av en eller båda föräldrarna, som då själva kontaktar socialtjänsten och bokar tid. 

Samarbetssamtalen kan se ut på olika sätt utifrån föräldrarnas önskemål och behov. Antalet samtal varierar, några kanske träffas i samtal vid något enstaka tillfälle, andra i en serie samtal.

Vid samtal registreras man inte, ej heller förs några journalanteckningar.

Samtalen är kostnadsfria.


Kontakt

Amelie Stodne
Socialsekreterare familjecentralen
E-post: amelie.stodne@sunne.se
Tel: 0565-162 53, 072-2015927
Besök: Zandergatan 1, 686 80 Sunne

Maria Ant Styffe
Förebyggande socionom och samordnare Familjecentralen Pusslet, barnhälsoteamet
E-post: maria.antstyffe@sunne.se
Tel: 073-800 55 55, 073-800 55 55
Besök: Zandergatan 1
Adress: Box 80, 686 80 Sunne