Här kan du läsa om pågående projekt inom våra verksamheter för stöd och omsorg i Sunne kommun.

Händer som håller en plantaIndividens behov i centrum (IBIC)

Vi arbetar inom vård och omsorg för att införa arbetssättet Individens behov i centrum (före detta Äldres behov i centrum). Det är ett arbetssätt som är framtaget av Socialstyrelsen. Den enskildes egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser och vad den enskilde vill uppnå är grunden.

Det ger en likvärdig handläggning och dokumentation eftersom det blir ett gemensamt språk.
Det blir en ökad rättssäkerhet, insyn och inflytande.
Man ska få stöd och hjälp utifrån sina behov.
Det ska bli lättare att följa och värdera resultat och
det blir ett helhetsperspektiv.

Processledare för IBIC inom vård och omsorg är Annika Edliden och Ylva Jansson
Kontakta dem gärna för mer information.