Korttidshemmen verkställer LSS-insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och särskilt boende för barn och ungdom.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att personer som har en funktionsnedsättning ska erbjudas miljöombyte och rekreation, medan anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och få utrymme till avkoppling. Korttidsvistelsen ska kunna anordnas i korttidshem, hos familj eller på annat sätt och erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Korttidstillsyn

För skolungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet. 

Verksamhet

Åmbergsvägen

Korttidsvistelse, korttidstillsyn och särskillt boende barn och unga. 

Korttids- och stödboendet Villan

Boende/korttidshem strax norr om tätorten. Här verkställs LSS-insatserna korttidstillsyn, korttidsvistelse och särskilt boende för barn och ungdomar. Här får barnen och ungdomarna vistas i en hemlik miljö. Aktiviteterna styrs och är utformade utifrån barnens/ungdomarnas behov och förmågor.
Kontakt; 0565-164 70
Adress; Åmbergsvägen 59

Badhusgatan

Korttidsvistelse, korttidstillsyn och särskillt boende barn och unga.

Boendet ligger centralt i Sunne på Badhusgatan 2. Här verkställs insatserna kortidsvistelse, särskilt boende barn och ungdom enligt LSS, samt stödboende enligt SOL.
Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 16-21 år med varierande funktionsvariationer. I verksamheten finns 10 st platser, 4 rum och 6 stödlägenheter.
Verksamheten säljer platser till andra kommuner, elevhem till elever som går särgymnasiet på Södra Viken.
Kontakt; 0565-164 76
Adress; Badhusgatan 2

Kontakt

Ella-Karin Carlsson
Enhetschef LSS.
E-post: ellakarin.carlsson@sunne.se
Tel: 0565-164 30
Besök: Långgatan 27
Adress: 43. LSS, 686 80 Sunne