Trygghetskamera nattetid i hemtjänsten

2021-01-08

Sunne kommun har infört tillsyn via trygghetskamera nattetid i hemtjänsten. Det är kunden som väljer om hen vill ha en kamera.

Sunne kommun har infört tillsyn via trygghetskamera i hemtjänsten hos kunder i ordinärt boende. Det är kunden som bestämmer om hen vill ha tillsyn med hjälp av kamera och under vilka tider soom kameran ska vara på. 

Tillsynen består av en kamera som placeras hos kunden så att sängen kan ses. Kameran sätts på och av de tider som kunden bestämmer. Det är bara då som personalen kan se kunden.  Baspersonalen utför tillsynen via kameran enligt uppgörelse som finns i genomförandeplanen.

Kameran installeras av kommunens larmpersonal. 

När kunden blir beviljad bistånd enligt socialtjänstlagen, i form av tillsyn nattetid, så har hen möjlighet att välja trygghetskamera. Det är ett alternativ då personlig tillsyn kan medföra att kunden blir väckt och har svårt att komma till ro och känna sig trygg.

På bilden ser du personal som jobbar med införande av trygghetskameran. Det är kameran som står på bordet. 

Kontakt

Margareta Reinholdsson
Enhetschef
E-post: margaretha.reinholdsson@sunne.se
Tel: 0565-162 73, 070-6317763
Besök: Walter Hedlunds väg 1 A, Sunne
Adress: 95. Selmagården, 686 80 Sunne