På barn och familjegruppen arbetar vi med inriktning mot barn i åldern 0 - 13 år, och ungdomar mellan 13 - 20 år samt med familjerätt.

Oavsett vem som tar kontakten med Barn och familjegruppen, är vårt första steg alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Ofta är det fruktbart att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt.
Detta kan gälla både anhöriga, vänner och myndighetspersoner. Barn och familjegruppen kan vara ett redskap för att stärka nätverket runt en familj.
Vårt arbete sker alltid med barnet i fokus.

Om Ni har problem i familjerelationen eller med barn och tonåringar kan ni vända er till barn och familjegruppen med allt från enkla problem till allvarliga problem, som misstanke om övergrepp och drogproblem m.m.

Det kan ibland räcka med några samtal med familjen, men även andra stödåtgärder kan ges. T.ex. att förmedla kontaktperson, stödfamilj eller hjälp med barnen vid enstaka tillfällen samt familjerådslag, nätverksmöten o.d.