Har du frågor och funderingar kring missbruk, får du gärna höra av dig eller läsa mer med hjälp av våra länkar. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla. Det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

I en nödsituation - larma SOS Alarm, ring 112. 
I en svår situation kan du ringa sjukvården på telefon 1177 och få råd om hur du ska gå vidare.

Det finns många olika slags missbruk där man kan vara beroende av till exempel alkohol, droger, sex, spel eller mat, självspäkning och anorexia. Om du är beroende berusar du sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. 

Individ- och familjeomsorgen arbetar i olika former med missbruksproblematik. Du får gärna ringa oss: 0565-162 60 om du har frågor och funderingar kring missbruk. 
Du kan också prata med elevhälsan på din skola eller höra av dig till Första linjen så hjälper de dig vidare.

Läs mer om Första linjen här