Alla våra skolor arbetar aktivt med att motverka mobbning och kränkande behandling.

Om man känner sig utsatt för mobbning eller kränkande behandling i skolan ska man i första hand vända sig till sin lärare/mentor eller i andra hand till skolans rektor. Kontaktuppgifter hittar du på din skolas webbsida.

På gymnasieskolorna kan du vända dig till Elevhälsan om du har frågor som gäller kränkande behandling.

Varje skola har också en Likabehandlingsplan, som tagits fram tillsammans med eleverna.