Går du i grundskolan har skolan ett ansvar för att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.

Skolan utreder behovet av stöd och ett åtgärdsprogram upprättas. Vårdnadshavare har möjlighet att tillsammans med eleven delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Har du frågor är du välkommen att kontakta rektorn vid din skola, kontaktuppgifter hittar du på skolans webbsida. Du kan också ta kontakt med respektive lärare.

Du som går på gymnasiet kan vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med eller om du behöver stöd för att läsa och skriva. Inom elevhälsan finns flera olika proffessioner som finns där enbart för din skull.

Kontakt

Kontaktinformation för barn och unga

Din första kontakt om du har problem av något slag kan du alltid ta med elevhälsan på din skola. Vid akuta fall ska du först kontakta sjukvården, ring 1177 eller 112