Mandatfördelning och ledamöter i kommunfullmäktige vid första mötet efter valet 2018. Centerpartiet och Socialdemokraterna har ingått en valteknisk samverkan och har 21 av 41 mandat.

Kommunfullmäktige (kf) är kommunens riksdag, Sunne kommuns högsta beslutande organ. Kf fattar beslut om mål och riktlinjer som har övergripande betydelse för den kommunala verksamheten. De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och utskotten.

Mandatfördelning

De 41 ledamöterna väljs av medborgarna i kommunalval vart fjärde år. Centerpartiet och Socialdemokraterna har ingått en valteknisk samverkan och har 21 av 41 mandat. Valet hölls i september 2018 och mandatfördelningen mellan partierna blev så här efter valet:

  • Centerpartiet, 11
  • Socialdemokraterna, 10
  • Moderaterna, 5
  • Liberalerna, 3
  • Sverigedemokraterna, 5
  • Hela Sunne, 4
  • Miljöpartiet 1
  • Vänsterpartiet 1
  • Kristdemokraterna 1

Ordförande

Ordförande Gunilla Ingemyr (C)

1:e vice ordförande Tobias Eriksson (S)

2:e vice ordförande Henrik Frykberger (M)

 

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne