Valresultat 2014

2014-10-08

Valda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är utsedda. 84,50 procent av Sunnes röstberättigade deltog i valet. En ny kommunstyrelsen är vald. Den börjar arbeta efter årsskiftet. Se länk under rubriken Dokument.

Valda ledamöter i kommunfullmäktige, se under rubriken Dokument.

Länsstyrelsen Värmland har fastställt utgången av valet till kommunfullmäktige i Sunne.

Mandat i Sunne kommunfullmäktige
Moderaterna 6
Centerpartiet 9
Liberalerna 2
Socialdemokraterna 12
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet 2
Sverigedemokraterna 4
Hela Sunne 5

8 908 giltiga röster var inlämnade. 112 röster var ogiltiga - varav 110 blanka.
10 675 personer är röstberättigade i Sunne. 84,50 procent valde att delta.