Varje kommun delas in i geografiska röstningsområden som kallas valdistrikt. I Sunne kommun finns 11 valdistrikt med varsin vallokal som är öppen på valdagen.

Val på valdagen, 11 september 2022 

Valdistrikt Vallokal  Tid
Klockaregården Fryxellska skolan, matsalen Kl 8 - 20
Leran Skäggebergsskolan, matsalen Kl 8 - 20
Åmberg Brogården, särskilt boende Kl 8 - 20
Brobyäng Hagen, särskilt boende Kl 8 - 20
Gräsmark Gräsmarks skola Kl 8 - 20
Södra Borgeby Torsbergs Bygdegård Kl 8 - 20
Rottneros Idrottshallen, fd Rottneros skola Kl 8 - 20
Stöpafors Klättenskolan Kl 8 - 20
Västra Ämtervik Svensby skola Kl 8 - 20
Östra Ämtervik Prästbol skola Kl 8 - 20
Lysvik Bygdens Hus i Lysvik Kl 8 - 20

 

I varje valdistrikt finns det en vallokal och det är bara de som är folkbokförda i valdistriktet som får rösta i vallokalen. På röstkortet anges den vallokal som du ska rösta i. 

I varje vallokal arbetar röstmottagare som valnämnden har förordnat, en tjänstgör som ordförande och en vice ordförande. Röstmottagarna är de som tar en mot din röst och prickar i av i röstlängden att du har röstat. Efter vallokalens stängning räknar röstmottagarna alla rösterna.

Kontakt

Valkansliet
1.Kommunkansliet, Kvarngatan 4,
686 80 Sunne
Tel: 0565-168 23

Valnämndens ordförande: Morgan Sätherberg, Lysvik
Mobil: 070-299 00 98

Valmyndighetens valupplysning
Tel: 020-825 825
Öppettider: måndag–fredag 08.00–17.00, helgfria vardagar