Hjälp vid röstning i lokal

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen. Du kan få hjälp med att till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Rösta med bud

En väljare som inte kan ta sig till en röstningslokal kan rösta med hjälp av ett bud. Det gäller den som är sjuk, gammal eller har en funktionsnedsättning.

Väljaren gör själv i ordning sin röst med ett vittne och budet närvarande. Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när han eller hon lämnar in budrösten.

Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare

Vid budröstning måste väljaren använda ett speciellt material med ytterkuvert. Detta kuvert kan man beställa genom valkansliet i Sunne, hämtas i kommunhusets reception, eller i en förtidsröstnings- eller vallokal.

På ytterkuvertet ska den röstande skriva sin namnteckning. Dessutom ska budet och vittnet skriftligen intyga att väljaren själv skrivit under. Budrösten lämnas in i vallokalen eller förtidsröstningslokalen.

Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en röstmottagare. Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Detta kan göras under den period som förtidsröstningen pågår från den 24 augusti till och med valdagen den 11 september 2022.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Kontakta Valkansliet i Sunne om du vill beställa ambulerande röstmottagare.

Kontakt

Valkansliet
1.Kommunkansliet, Kvarngatan 4,
686 80 Sunne
Tel: 0565-168 23

Valnämndens ordförande: Morgan Sätherberg, Lysvik
Mobil: 070-299 00 98

Valmyndighetens valupplysning
Tel: 020-825 825
Öppettider: måndag–fredag 08.00–17.00, helgfria vardagar