Den 26 maj 2019 är det EU-val i Sverige. Du kan förtidsrösta från och med 8 maj. Röstkorten är skickade. Här finns all information om tider, platser och olika sätt att rösta.

EU och Europaparlamentet

EUflagganVart femte år är det val till Europaparlamentet, så kallat EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet.

Olika sätt att röst på i EU-valet

Du kan rösta på följande sätt:

  • Via bud 8 maj – 26 maj
  • Med lantbrevbärare 8 maj – 26 maj
  • I röstningslokal för förtidsröstning i biblioteket på Storgatan 39 i Sunne, 8 maj – 26 maj. För tider se längre ner på sidan
  • Vid särskild röstmottagning  vid kommunens serviceboenden, söndag den 19 maj. För tid och plats se längre ner på sidan
  • I vallokal på valdagen söndag den 26 maj. För tid och plats se längre ner på sidan
  • Utlandsmyndighet
  • Genom brevröst (Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Det gäller också sjömän på fartyg utrikes.)

 

Tid och plats för röstning på valdagen, 26 maj

Öppettider på valdagen är klockan 8 - 21 för alla vallokaler. 

Klockaregården Fryxellska skolan (gamla) i matsalen
Leran Skäggebergsskolan
Åmberg Brogårdens servicehus
Brobyäng Hagens gruppboende
Gräsmark

Gräsmarks skola

Södra Borgeby Torsbergs bygdegård
Rottneros Rottneros före detta skola i idrottshallen
Stöpafors Klättenskolan i Stöpafors
Västra Ämtervik Svensby skola
Östra Ämtervik Prästbols skola
Lysvik Bygdens hus, Lysvik

 

Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta i biblioteket på Storgatan 39 i Sunne. 

8-12
maj
ons, fre: 10-13, 14-18, tors: 10-13, 14-19, lör-sön: 10-14
13-19 maj mån: 10-13, 14-16, tis, ons, fre: 10-1 3, 14-18,
tors: 10-13, 14-19, lör-sön: 10-14
20-26 maj

mån, tis, ons, fre: 10-13, 14-18, tors: 10-13, 14-19, lör: 10-14, sön: 8-21 

 

Särskild röstmottagning

Söndag den 19 maj anordnar kommunen särskild röstmottagning vid kommunens serviceboenden på nedanstående platser och tider.

övriga boenden får vid behov röstning ske genom ambulerande röstmottagning. Vid frågor gällande ambulerande röstmottagning kontakta valnämnden på 0565-160 00.

Allégården, Allégatan 30 i Sunne klockan 10-11
Uddebo servicehus i Gräsmark klockan 10-11
Kålsgårdens servicehus i Västra Ämtervik   klockan 10-11

 

Valmyndigheten och riksdagens EU-information

Valmyndighetens webbplats får du mer information om val i Sverige. Du kan också följa Valmyndighetens Facebooksida. Där finns det bland annat filmer som visar hur det går till att rösta i EU-valet och på vilka olika sätt du kan rösta. 

Riksdagen har ett uppdrag att informera om EU. Du hittar informationen här: EU-informationen .

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Länkar