Söndag 23 september 2012 var det folkomröstning i Sunne kommun. Folkomröstningen handlade om den framtida skolstrukturen i kommunen.

Initiativet till en folkomröstning togs av en grupp invånare som samlade in 3000 namnunderskrifter. Kommunfullmäktige beslutade att omröstningen skulle genomföras. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande

För mer information om denna folkomröstning och folkomröstningar i allmänhet, se rubriken Dokument och rubriken Länkar.

 

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Dokument

Kontigos rapport om konsekvenser av förändrad skolstruktur i Sunne kommun
För dig som snabbt vill få en sammafattning, hänvisar vi till utredarens slutsatser sist i varje avsnitt av Kontigos rapport.