Här hittar du information om val i Sunne kommun. Den tredje söndagen i september vart fjärde år hålls det ordinarie valet till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. I juni vart femte år hålls valet till Europaparlamentet.

Kommande valår

2022 Val till riksdagen, region och kommunfullmäktige 
2024 Val till Europaparlamentet
2026 Val till riksdagen, region och kommunfullmäktige
2029 Val till Europaparlamentet

Lokal valmyndighet

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Till valnämndens hjälp i det dagliga arbetet finns tjänstepersoner organiserade i ett valkansli som verkställer valnämndens beslut.

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen är den regionala valmyndigheten. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val.

För val till region- och kommunfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare.

Länsstyrelsen administrerar partiernas valsedelsbeställningar vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen är dessutom ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Nationell valmyndighet

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.

Valmyndigheten utvecklar och underhåller ett IT-stöd för hela valadministrationen.

I uppgifterna ingår också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet.

Kontakt

Valkansliet
1.Kommunkansliet, Kvarngatan 4,
686 80 Sunne
Tel: 0565-168 23

Valnämndens ordförande: Morgan Sätherberg, Lysvik
Mobil: 070-299 00 98

Valmyndighetens valupplysning
Tel: 020-825 825
Öppettider: måndag–fredag 08.00–17.00, helgfria vardagar