Läs Sunne kommuns protokoll från 2022. 

Senaste kommunfullmäktige ligger kvar 14 dagar efter mötet ägt rum.