Valresultat i Sunne kommun

2018-09-24

Centerpartiet (C) och Socialdemokraterna (S) ska gemensamt styra Sunne kommun de kommande fyra åren. Det innebär att de kan styra i majoritet eftersom de tillsammans fick 21 av totalt 41 mandat i fullmäktige.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Du kan läsa mer om mandatfördelningen och vilka de valda ledamöterna är på sidan "Kommunfullmäktige efter valet 2018"

Mandatfördelning Sunne kommunfullmäktige 2018

Delat styre C och S 

Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S) ska dela ledarskapet. Båda vill verka för en bred samsyn i politiken i Sunne och ska arbeta för en samförståndspolitik. Du hittar mer information om politiken i Sunne efter valet 2018 under rubriken Länkar.

Reultat för riksdags- och kommunval

Val till riksdagen Sunne kommun

 

Röstfördelningen i kommunfullmäktige Sunne kommun

Val till kommunfullmäktige Sunne kommun

Första bilden visar röstfördelningen för riksdagsvalet i Sunne kommun 2018. Den andra bilden visar röstfördelningen för fullmäktigevalet i Sunne kommun 2018.

Mer information

Under rubriken Dokument finns länsstyrelsens protokoll om slutlig rösträkningen och fördelningen av mandaten i Sunne kommun.

Under Valmyndighetens webbplats, val.se, hittar du all information om valet. Se under rubriken Länkar. Under den rubriken hittar du också mer information om nya styret i Sunne kommun.

Kontakt

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne