Valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige kräver en organisation lokalt. I Sunne finns det 11 vallokaler som ska bemannas. Drygt 100 Sunnebor ställer välvilligt upp som röstmottagare. Stort tack för det!

Alla röstmottagare har fått utbildning eftersom det är mycket viktigt att röstmottagningen görs noggrant och korrekt.

Den som är intresserad av att bli röstmottagare vid kommande val kan kontakta valnämndens ordförande. Se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt

Kontakt

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98