Här hittar du information om vem som får rösta till riksdag, kommun och landsting.

Val till riksdagen

Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen, vara svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som utvandrat måste någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet. För mer information se under rubriken Länkar.

Val till kommun- och landstingsfullmäktige

För att få rösta i kommun- och landstingsfullmäktige ska du senast på valdagen ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i kommunen/landstinget. Du ska vara svensk medborgare eller medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge. 

Även du som är medborgare i något annat land, än de som räknats upp ovan, har rätt att rösta. Du ska då ha varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen och vara folkbokförd i kommunen/landstinget.

Politiker i Sunne kommun

Du som får rösta i kommunvalet kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete. På sidan Så här styrs Sunne kommun, se under rubriken Länkar, finns information om nämnder, styrelser och valda ledamöter i Sunne kommun.

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne