Kommunfullmäktige efter valet 2018

2018-11-12 Nya kommunfullmäktige i Sunne 2018-2021

Mandatfördelning och ledamöter i kommunfullmäktige vid första mötet efter valet 2018. Centerpartiet och Socialdemokraterna har ingått en valteknisk samverkan och har 21 av 41 mandat.

Kommunfullmäktige (kf) är kommunens riksdag, Sunne kommuns högsta beslutande organ. Kf fattar beslut om mål och riktlinjer som har övergripande betydelse för den kommunala verksamheten. De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och utskotten.

Mandatfördelning

De 41 ledamöterna väljs av medborgarna i kommunalval vart fjärde år. Centerpartiet och Socialdemokraterna har ingått en valteknisk samverkan och har 21 av 41 mandat. Valet hölls i september 2018 och mandatfördelningen mellan partierna blev så här efter valet:

 • Centerpartiet, 11
 • Socialdemokraterna, 10
 • Moderaterna, 5
 • Liberalerna, 3
 • Sverigedemokraterna, 5
 • Hela Sunne, 4
 • Miljöpartiet 1
 • Vänsterpartiet 1
 • Kristdemokraterna 1

Ordinarie ledamöter

Den 22 oktober hade kommunfullmäktige sitt första möte efter valet 2018. Följande ledamöter utsågs då att representera sina partier: 

 • Centerpartiet:
  Ola Persson, Gunilla Ingemyr, Freddy Kjellström, Sophie Janulf, Nils Ahlqvist, Bengt Hedelin, Nour Aghy, Emil Johansson, Karl-Johan Adolfsson ordförande i kommunfullmäktige, Mirja Lundström, Svenne Andersson
 • Socialdemokraterna:
  Tobias Eriksson, Linda Johansson, Gert Dahlberg 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, Sofie Hauri, Lars-Åke Holmqvist, Agneta Carlsson, Lars-Olov Eriksson, Kari Gjulem, Kjell-Owe Larsson, Helena Anshammar
 • Moderaterna
  Henrik Frykberger, Åsa Waldenström, Fredrik Andersson 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, Anton Bengtsson, Kerstin Johannesen
 • Sverigedemokraterna
  Runar Filper, Jonas Bergström, Margaretha Geeske Den Halländer, Jan-Erik Annersand, Hans Arnkvist
 • Hela Sunne
  Björn Gillberg, Henrik Lagerlöf, Jelena Krönström, Inger Grankvist
 • Liberalerna 
  Marianne Åhman, Barbro Dolling, Emma Pollack
 • Miljöpartiet
  Eva Hallström
 • Vänsterpartiet
  Lars-Erik Hedlund
 • Kristdemokraterna
  Rolf Örnborg

Ersättare

Den 22 oktober hade kommunfullmäktige sitt första möte efter valet 2018. Följande ledamöter utsågs då till ersättare: 

 • Centern
  Bengt Gullström,Theresa Falck, Kjerstin Persson, Bengt Söderberg, Ida Nilsson, Tomas Ögren
 • Socialdemokraterna
  Björn Wennerström, Anette Sätherberg, Robin Larsson, Gerd Karlsson, Karl-Erik Skoog
 • Moderaterna
  Adam Schelin, Anette Rhudin, Thomas Waldenström
 • Sverigedemokraterna
  Bengt Dahlén, Patrik Bergström, Per Nilsson
 • Hela Sunne
  Karl-Erik Kulander, Hans-Olov Högberg
 • Liberalerna
  Tage Sohl, Anna-Karin Sandell
 • Vänsterpartiet
  Lars-Gurmar Johnson, Ingegerd Holmqvist
 • Miljöpartiet
  Tina Bok, Anders Hallström
 • Kristdemokraterna
  Mariann Larsson

 

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
kommunfullmäktige ordförande
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Aktuella uppgifter om kommunens politiker

Politikerna på denna sida är de som valdes in efter valet 2018. Under en mandatperiod sker det ibland förändringar. Bland annat kan en ledamot begära att bli entledigad från (begära att få avsluta) sitt politiska uppdrag. När en ledamot avslutar sitt politiska uppdrag ska en ny ledamot väljas in.

För aktuella kontaktuppgifter till alla ledamöter